Gratis bezorging en eenvoudig retourneren

PRIVACYBELEID

LEES DIT PRIVACYBELEID ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT

 

Bij Ecco respecteren we uw privacy en derhalve spannen alle ondernemingen binnen de Ecco- en ECCO Europe-bedrijvengroep ("Ecco- en ECCO Europe-partners") zich tot het uiterste in om de door deze ondernemingen verzamelde, gebruikte of toegankelijke gegevens te beschermen die een persoon identificeren of kunnen identificeren ("Persoonsgegevens").

 

De wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld, is verschillend al naar gelang de Ecco- en ECCO Europe-partners waar u contact mee heeft, en hoe.

 

Deze website be.ecco.com, wordt beschikbaar gesteld en beheerd door ECCO Europe AG, gevestigd aan Rothusstrasse 17, 6331 Hünenberg, Zwitserland (hierna "wij", "ons" en "onze").

 

Met dit Privacybeleid willen wij ervoor zorgen dat u voldoende informatie ontvangt over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door ons, met inbegrip van die informatie waarover wij u verplicht moeten informeren in overeenstemming met de hiervoor geldende regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, incl. de EU-Verordening nr. 2016/679, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Dit Privacybeleid kan worden aangevuld met andere informatie, die u hebt ontvangen van ons of een andere ECCO- of ECCO Europe-partner, en andere algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze website, of waar u mee akkoord bent gegaan in het kader van interactie met ons of een andere ECCO- of ECCO Europe-partner.

 

Uw opmerkingen en feedback zijn altijd welkom.

 

 

 • 1. Onze contactgegevens

  De verantwoordelijke controller voor de verwerking van de hierin vermelde persoonsgegevens is ECCO Europe AG, gevestigd aan Rothusstrasse 17, 6331 Hünenberg, Zwitserland, tenzij anders vermeld. U kunt de onderstaande onderwerpen uitklappen voor meer informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen.

  • 1.1 Identiteit van de controller(s) en de benoemde vertegenwoordiger

   Tenzij anders vermeld is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid (de "Controller"): 

    

   ECCO Europe  AG
   Rothusstrasse 17
   6331 Hünenberg
   Switzerland

    

   ECCO Europe AG heeft de hieronder vermelde vertegenwoordiger benoemd binnen de Europese Unie. De benoemde vertegenwoordiger is geautoriseerd om naast of in plaats van de controller te worden geadresseerd door in het bijzonder toezichthoudende instanties en betrokkenen inzake alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens door de controller.

    

   ECCO Holding A/S

   Industrivej 5

   6261 Bredebro

   Denmark

   e-mail: legal@ecco.com.

   Phone: +45 7491 1625


    
  • 1.2 Onze contactgegevens

   Voor vragen of andere kwesties verzoeken wij u contact met ons op te nemen via onze Customer Care vertegenwoordigers:

    

   E-mail:                    klantendienst.be@eu.ecco.com / service-clientele.be@eu.ecco.com

   Telefoon                 +32 28 99 08 10

   Postadres:              ECCO (Poland) Sp. z o.o., Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa, Polska attn..: Customer Care

  • 1.3 Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

   U kunt contact opnemen met de door ons benoemde functionaris voor gegevensbescherming via:

    

   E-mail:                    legal@ecco.com

   Telefoon:                +45 7491 1733

   Postadres:              ECCO Holding A/S, Legal Department, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Denmark t.a.v. : DPO

 • 2. Hoe gebruiken we cookies en uw persoonsgegevens

  Wanneer u interactie met ons hebt, zullen wij persoonsgegevens over u verzamelen en gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder deze website waarmee u gebruik kunt maken van onze verschillende diensten, zoals onze online winkel, het aanmelden voor nieuwsbrieven, aanmaken van accounts, contact met onze Customer Care vertegenwoordigers etc. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het evalueren en beoordelen van uw persoonlijke interesses en voorkeuren, zodat wij uw website-ervaringen kunnen personaliseren, onze diensten te verbeteren en u diensten aanbieden die beter aansluiten bij uw interesses en voorkeuren.

   

  Als u wordt gevraagd om informatie te verstrekken, doet u dit op vrijwillige basis. Er zijn echter gegevens die verplicht zijn vanwege wettelijke, contractuele of praktische redenen. Wij zullen altijd duidelijk aangeven of de informatie al dan niet verplicht is. Als u door ons verplicht geachte informatie niet verschaft, kan het gevolg daarvan zijn dat wij niet in staat zijn de door u gevraagde diensten te verlenen (bijv. het aanmelden voor een nieuwsbrief, aanmaken van een account of het doen van een aankoop via onze online shop enz.). 

   

  Met het oog op het personaliseren en voortdurend verbeteren van onze diensten en communicatie met u, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrieven, kunnen wij u van tijd tot tijd vragen om informatie te verschaffen over uw persoonlijke interesses, demografische gegevens of uw ervaring met onze producten en diensten. Deze aanvullende informatie is altijd vrijwillig, maar we stellen uw medewerking hierbij zeer op prijs.

   

  De wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken hangt af van de wijze waarop u interactie heeft met ons en welke diensten u gebruikt.

   

  Wij, net als alle andere Ecco- en ECCO Europe-partners, hechten sterk aan de bescherming van de persoonsgegevens die wij onder ons hebben; om die reden hebben wij door ons geschikt geachte technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van deze persoonsgegevens tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging.

   

  Als u de onderstaande onderwerpen uitklapt, kunt u meer lezen over hoe wij uw persoonsgegevens in verschillende situaties verzamelen en verwerken, waaronder de verwerking van algemene categorieën van persoonsgegevens, de bron van de persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks van u verkrijgen, de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de rechtsgrond voor de verwerking.

   

   

   
  • 2.1 Cookie informatie

  • 2.2 Indien u bent aangemeld voor nieuwsbrieven

   U kunt zich aanmelden om informatie te ontvangen via e-mail en tekstberichten (SMS) over Ecco's producten (schoenen, tassen en accessoires), diensten, wedstrijden en promoties van ons en andere Ecco- en ECCO Europe-partners ("Nieuwsbrieven"). Klik hiervoor een overzicht van de betreffende Ecco- en ECCO Europe-partners. De lijst van deze Ecco- en ECCO Europe-partners wordt regelmatig bijgewerkt indien er wijzigingen zijn geweest.

    

   We sturen u alleen nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal indien u specifiek toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven.

    

   Als u zich aanmeldt voor het ontvangen van nieuwsbrieven ofwel via één van onze websites of wel een fysieke ECCO-winkel die worden geëxploiteerd door een ECCO Europe-partner of op andere wijze, dan vragen wij u om enkele basisgegevens over uzelf. De verplichte persoonsgegevens omvatten uw voor- en achternaam en e-mailadres ("Nieuwsbrief Registratiegegevens") en worden gebruikt ten behoeve van uw registratie, controle op de juistheid van de e-mail en het sturen van relevante nieuwsbrieven aan u. Indien u de verplichte gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij u niet aanmelden voor nieuwsbrieven.

    

   Ook kunnen wij u vragen om andere aanvullende gegevens aan ons te verstrekken, niet-zijnde de gegevens waarvan wij duidelijk hebben aangegeven dat deze verplicht zijn, zoals geslacht, schoenmaat en telefoonnummer. Het is uw eigen keuze of u dergelijke aanvullende gegevens aan ons verstrekt. Indien u ons de aanvullende gegevens verschaft, zal dit ons helpen bij het verbeteren van onze diensten en het doen van aanbiedingen.

    

   De rechtsgrondslag voor het verzenden van nieuwsbrieven is AVG art. 6(1) a) namelijk de toestemming die u hebt gegeven door het aanmelden voor nieuwsbrieven.

    

   U kunt altijd uw toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven intrekken of u uitschrijven via een e-mail of SMS- lijst conform de instructies in de e-mail, SMS of andere mededelingen die u van ons ontvangt. Wij verwijzen u verder naar hoofdstuk 5 (uw rechten, HET INTREKKEN VAN TOESTEMMING EN AFMELDEN).

    

   Onze nieuwsbrieven bevatten zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is een miniatuurafbeelding die is ingebed in e-mails die worden verzonden in HTML formaat en maken registratie en analyse van het logbestand mogelijk. Hierdoor kan een statistische analyse worden gemaakt van het slagen of falen van online marketingcampagnes. Op basis van de ingebouwde tracking pixel kunnen we zien of en wanneer een e-mailbericht door de ontvanger is geopend en welke koppelingen in de e-mail waren opgeroepen door de geadresseerde ("Newsletter-Tracking Data"). Dergelijke Newsletter-Trackinggegevens worden door ons gebruikt voor algemeen marketingonderzoek, de optimalisatie van de distributie en het gebruik van nieuwsbrieven. De rechtsgrondslag hiervoor is AVG art. 6(1) f); ons rechtmatig belang betreft het inzicht in het gedrag en de belangen van de klant en resulteren in de effectieve marketing en reclame van Ecco-producten en -diensten.

    

   Ook zullen wij de registratiegegevens, aanvullende gegevens en Trackinggegevens van de nieuwsbrief gebruiken voor het uitvoeren van algemeen marketingonderzoek en het afstemmen of verbeteren van onze website en onze diensten. Ook kunnen wij deze gegevens koppelen aan andere persoonsgegevens over u om profielschetsen te kunnen afstemmen op uw website-ervaringen, de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven aan te passen zodat deze beter aansluiten op uw interesses en om u te voorzien van gepersonaliseerde aanbiedingen. Zie ook hoofdstuk 2.8 (profilering voor marketingdoeleinden)).

  • 2.3 Indien u een mijn ECCO account heeft

   Als u een mijn ECCO account bij ons heeft, dan wordt u gevraagd om enkele basisgegevens te verschaffen voor het aanmaken en de bediening van de account. De verplichte persoonsgegevens zijn uw voor-en achternaam, geslacht, e-mailadres en wachtwoord ("Account Registratiegegevens"). Het doel is om de mijn ECCO account aan te maken en beschikbaar te maken voor u. Wij kunnen geen account aanmaken en beschikbaar maken voor u, tenzij u ons van de verplichte gegevens voorziet.

    

   Aanmelden via Facebook: Als u zich hebt aangemeld met uw Facebook-account, geeft u ons tegelijkertijd toegang tot het verzamelen en gebruiken van de gegevens uit Facebook zoals uw e-mailadres, wachtwoord, voornaam, achternaam, geboortedatum, land, taal en andere informatie in uw openbare Facebook profiel, met inbegrip van de pagina's, video's, andere inhoud of advertenties die u heeft geliket, gedeeld, bekeken of waar u op heeft geklikt. De Facebook-profielinformatie zal worden gebruikt voor de gevraagde inschrijving, aanmelding bij uw account en verdere afstemming of verbetering van onze websites en het serviceaanbod, waaronder onze aanbiedingen aan u. Als u de hoeveelheid informatie die derden, waaronder wij, kunnen verkrijgen wilt beperken, raden wij u sterk aan uw privacy-instellingen te wijzigen in uw Facebook-profiel.

    

   Houd er ook rekening mee dat ook Facebook informatie over u verzamelt wanneer u met uw Facebook-account inlogt. Voor meer informatie over hoe Facebook uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, klik hier.

    

   Aanmelden via Google: Als u zich hebt aangemeld met uw Google-account, geeft u ons tegelijkertijd toegang tot het verzamelen en gebruiken van de informatie van Google zoals uw e-mailadres, wachtwoord, voornaam, achternaam, geboortedatum, land, taal en andere Google-accountgegevens waarvoor u derden recht op inzage heeft gegeven. De Google-accountgegevens worden gebruikt voor de gevraagde inschrijving, aanmelding bij uw account en verdere afstemming of verbetering van onze websites en het serviceaanbod, waaronder onze aanbiedingen aan u. Als u de hoeveelheid informatie die derden, waaronder wij, kunnen verkrijgen wilt beperken, raden wij u sterk aan uw privacy-instellingen te wijzigen in uw Google-account.

    

   Houd er rekening mee dat ook Google mogelijk informatie over u verzamelt wanneer u met uw Google-account inlogt. Voor meer informatie over het gebruik van uw Google-account om in te loggen, klik hier.

    

   Ook kunnen wij u vragen om andere aanvullende gegevens aan ons te verstrekken, niet-zijnde gegevens waarvan wij duidelijk hebben aangegeven dat deze verplicht zijn. Deze aanvullende gegevens betreffen onder andere uw leeftijd, geboortedatum, familie, schoenmaat, verzend- en factuuradres en andere demografische gegevens of informatie over uw interesses en koopvoorkeuren. We kunnen u ook vragen om persoonsgegevens te verschaffen over andere personen (bijvoorbeeld informatie over uw kinderen, partner, vrienden etc.). Als u persoonsgegevens over andere personen verschaft, garandeert u dat u deze andere personen heeft ingelicht over de informatieverschaffing en dat u beschikt over hun voorafgaande toestemming daarvoor, alsmede met ons gebruik ervan in overeenstemming met dit Privacybeleid. 

    

   Het is uw eigen keuze of u dergelijke aanvullende gegevens aan ons verstrekt.

    

   U kunt in uw MY ECCO account uw accountgegevens beheren en ons aanvullende gegevens verschaffen die ons helpen bij het verbeteren van onze diensten en aanbiedingen. Ook hebt u toegang tot bepaalde transactiegegevens over uw eerdere aankopen, retouren, enzovoort.

    

   Om u een betere service te kunnen bieden in de fysieke ECCO-winkels van onze ECCO Europe-partners, heeft het personeel van deze ECCO-winkels toegang tot uw MY ECCO accountgegevens (inclusief uw voornaam en achternaam, e-mailadres, transactiegegevens en andere aanvullende informatie die u aan ons heeft verstrekt), wanneer u uzelf bekendmaakt bij het personeel door het verstrekken van uw e-mail, naam of telefoonnummer. De Ecco-winkels kunnen de gegevens gebruiken om u van dienst te zijn en mogen namens ons informatie registreren over uw bezoek, zoals de datum van het bezoek, informatie over uw aankopen, enzovoort.

    

   Wij raden u aan om uw MY ECCO account gegevens te allen tijde up-to-date te houden.

    

   Om u online van een hoger niveau van beveiliging te voorzien, kan de toegang tot uw persoonsgegevens op bepaalde delen van onze websites worden beschermd met een door u gekozen wachtwoord. We raden u sterk aan om nooit uw wachtwoord aan iemand bekend te maken. Wij vragen nooit naar uw wachtwoord in ongevraagde communicatie.

    

   De rechtsgrond voor de verwerking zoals hierboven beschreven in dit hoofdstuk is AVG art. 6(1) a), namelijk de toestemming die u hebt gegeven toen u de account aanmaakte.

    

   U kunt uw MY ECCO account beheren of deze verwijderen door in te loggen op uw account. Wij verwijzen u verder naar hoofdstuk 5 (uw rechten, HET INTREKKEN VAN TOESTEMMING EN AFMELDEN).

    

   We gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van algemeen marktonderzoek en -analyse teneinde onze websites en dienstenaanbod te personaliseren en verbeteren. Ook kunnen wij uw MY ECCO accountgegevens koppelen aan andere persoonsgegevens over u om profielschetsen te kunnen afstemmen op uw website-ervaringen en om u te voorzien van gepersonaliseerde producten (bijv. speciale verjaardagsvouchers, aanbiedingen in uw favoriete meest bezochte ECCO-winkel etc.). Zie ook hoofdstuk 2.8 (profilering voor marketingdoeleinden).

    

   Wij wijzen u erop dat wij geen gebruik zullen maken van uw e-mailadres en telefoonnummer om nieuwsbrieven te verzenden, tenzij u apart toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dergelijke nieuwsbrieven.

  • 2.4 Als u gebruik maakt van onze online ECCO shop

   Wij bieden u de mogelijkheid tot het doen van aankopen van Ecco-producten via onze online shop. De aankopen via de online shop op be.ecco.com worden verwerkt vanuit ECCO Europe Switzerland AG gevestigd aan Rothusstrasse 17, 6331 Hünenberg, Zwitserland. Echter, de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van de online shop valt onder onze controle.

    

   Als u een aankoop wil doen op deze website of één van onze andere websites, verwerken wij uw persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, aflever- en factureringsadres, details van de gekochte artikelen en andere informatie die nodig is voor het verwerken van de aankoop en levering van de bestelde artikelen ("Online Transactiegegevens”). De rechtsgrondslag voor deze verwerking is AVG art. 6, lid 1, onder b), namelijk dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of voor het nemen van maatregelen naar aanleiding van uw verzoek vóór het sluiten van een overeenkomst.

    

   Betalingen: Voor het beheer van de betalingen op deze website hebben we componenten geïntegreerd van de volgende online payment service provider: Altapay A/S, Gyngemose Parkvej 50 , 2860 Søborg, Denemarken (hierna te noemen de "Online Payment Service Provider"). Bij het selecteren van de relevante betaalmethode verzenden wij automatisch persoonsgegevens naar de Online Payment Service Provider die nodig zijn voor het verwerken van de betaling. De gegevens worden ook gebruikt om fraude te voorkomen. De persoonsgegevens die worden doorgegeven aan de Online Payment Service Provider betreffen: voornaam, achternaam, aflever- en factureringsadres, transactiegegevens, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het verwerken van de betaling. U verschaft uw creditcardgegevens rechtstreeks aan de Online Payment Service Provider, die dan verdere noodzakelijke gegevens verzendt aan de desbetreffende creditcardbedrijven voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles en goedkeuring van de betaling. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is AVG art. 6, lid 1, onder b), namelijk dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of voor het nemen van naar aanleiding van uw verzoek vóór het sluiten van een overeenkomst.

    

   Geautomatiseerde fraudecontroles: Als u een bestelling plaatst via onze online shop, voeren wij geautomatiseerde fraudecontroles uit om het risico van blootstelling aan frauduleus gedrag en misbruik van creditcards enz. te minimaliseren. Hiervoor gebruiken we uw persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, bezorgadres, factuuradres, creditcardnummer, vervaldatum, veiligheidscode, aankoopgedrag voor geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst teneinde te bepalen of er een risico bestaat van blootstelling aan frauduleus gedrag en misbruik van creditcards enz. Wanneer wij frauduleus gedrag vermoeden, wordt de aankoop niet voltooid. Indien u merkt dat de aankoop wordt geweigerd en u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact opnemen met onze Customer Care, zie afdeling 1 (Onze contactgegevens). De rechtsgrondslag voor deze verwerking is AVG art. 6(1) f), namelijk de preventie en bescherming van onszelf en derden tegen fraude, misbruik van diensten en witwaspraktijken.

    

   Retourneren: Als u aangeschafte zaken retourneert, verwerken we uw persoonsgegevens inclusief de online transactiegegevens die nodig zijn voor de verwerking van uw retouraanvraag en het terugstorten van uw geld. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is AVG art. 6, lid 1, onder b), namelijk dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, alsmede AVG art. 6(1) f), waarbij ons rechtmatig belang het verstrekken van customer services betreft.

    

   Wij gebruiken uw online transactiegegevens, verlaten winkelwagentjes, retouren, etc. voor algemene marketingresearchdoeleinden en voor het personaliseren en verbeteren van onze websites en diensten. Wij kunnen de gegevens ook koppelen aan andere persoonsgegevens over u om profielschetsen te kunnen afstemmen op uw website-ervaringen en om u te voorzien van gepersonaliseerde aanbiedingen. Zie ook hoofdstuk 2.8 (profilering voor marketingdoeleinden

  • 2.5 Bij een bezoek aan onze fysieke ECCO-winkels

   Bij het bezoeken van een fysieke ECCO-winkel van onze ECCO Europe-partners hoeft u geen informatie over uzelf te verschaffen.

    

   Elektronisch afschrift: Wij kunnen u een elektronische kopie van uw factuur per e-mail sturen wanneer u iets koopt in één van de ECCO-winkels van onze ECCO Europe-partners. Als u van deze service gebruik maakt, dan bewaren wij uw e-mailadres, samen met een kopie van de factuur, zodat wij deze later kunnen opzoeken indien u bewijs voor uw aankoop nodig heeft. De rechtsgrondslag hiervoor is AVG art. 6(1) f), waarbij ons rechtmatig belang ligt in het verschaffen van diensten aan klanten.

    

   Wij zullen uw e-mailadres niet gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven of ander marketingmateriaal, tenzij u zich specifiek heeft aangemeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven.

    

   Het hebben van een mijn ECCO- account: Om u een betere service te kunnen bieden in de fysieke ECCO-winkel van onze ECCO Europe-partners, heeft het personeel van deze ECCO-winkels toegang tot uw MY ECCO accountgegevens (inclusief voornaam en achternaam, e-mailadres, transactiegegevens en andere aanvullende informatie die u aan ons heeft verstrekt), als u zichzelf bekendmaakt bij het personeel door het verstrekken van uw e-mail, naam of telefoonnummer. De Ecco-winkel kan de gegevens gebruiken om u van dienst te zijn en kan namens ons informatie registreren over uw bezoek, zoals de datum van het bezoek, informatie over uw aankopen, retouren etc. ("Offline Transactiegegevens"). De rechtsgrond voor deze verwerking is AVG art. 6(1) a) namelijk de toestemming die wij van u hebben gekregen bij het aanmaken van de account. Zie ook hoofdstuk 2.3 (BIJ EEN MIJN ECCO rekening) en afdeling 2.8 (profilering voor marketingdoeleinden).

    

   Indien u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven: Als u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven en u zichzelf bekend heeft gemaakt in de ECCO-winkel, bijv. door het opgeven van uw naam, e-mail of telefoonnummer, kan de ECCO-winkel vervolgens namens ons informatie registreren over uw bezoek, zoals de datum van het bezoek, informatie over uw aankopen, retouren etc. ("Offline Transactiegegevens"). Zie ook hoofdstuk 2.2 (INDIEN U BENT AANGEMELD VOOR NIEUWSBRIEVEN) en paragraaf 2.8 (profilering voor marketingdoeleinden).

  • 2.6 Wanneer u contact met ons opneemt via Customer Care enz.

   Wanneer u contact met ons opneemt via één van onze Customer Care vertegenwoordigers, of ons een e-mail stuurt met een opmerking of vraag, bewaren en gebruiken wij deze gegevens om te kunnen reageren op uw verzoek. U wordt mogelijk gevraagd om nadere gegevens waarmee wij u kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en land, met als doel uw vragen te kunnen beantwoorden. We kunnen ook andere informatie vragen die nodig kan zijn om op uw verzoek te reageren. Het is altijd ter vrije keuze aan u welke informatie u aan ons doorgeeft. Houd er echter rekening mee dat indien wij niet over voldoende informatie beschikken om uw aanvraag te verwerken, dit wellicht als gevolg heeft dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is AVG art. 6(1) f), waarbij onze legitieme belangen liggen bij het verstrekken van customer services, inzicht in klantgedrag en belangen en vaststelling, uitoefening en/of onderbouwing van rechtsvorderingen.

    

   We kunnen ook om andere informatie verzoeken, waaronder gezondheidsgegevens, biometrische gegevens of bijzondere categorieën van gegevens, indien u een vordering tegen ons heeft ingediend en de informatie benodigd is ter instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De rechtsgrondslag hiervoor is AVG art. Artikel 9, lid 1, f), namelijk dat de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, de uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

  • 2.7 Bij deelname aan wedstrijden en enquêtes, enz.

   Soms geven we u de mogelijkheid om deel te nemen aan wedstrijden, enquêtes, etc. Als u besluit deel te nemen, dan zullen wij u vragen om ons te voorzien van bepaalde gegevens. Dergelijke gegevens zijn afhankelijk van het specifieke vergelijkend onderzoek of enquête enz., maar kunnen bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, leeftijd, geslacht, familie, schoenmaat, andere demografische informatie of informatie over uw interesses en koopvoorkeuren betreffen. Wij gebruiken deze informatie voor het uitvoeren van prijsvragen of enquêtes, etc., maar ook voor algemeen marktonderzoek en ter personalisering of verbetering van onze websites en services. De rechtsgrondslag hiervoor is AVG art. 6(1) a) namelijk het verkregen hebben van toestemming van u bij de gemaakte tot deelname aan de wedstrijd of enquête enz.

    

   Wij kunnen de persoonsgegevens die zijn verkregen via uw deelname aan een prijsvraag of enquête etc. ook koppelen aan andere persoonsgegevens over u voor profieldoeleinden zoals beschreven in sectie 2.8 (profilering voor marketingdoeleinden)


  • 2.8 Profilering voor marketingdoeleinden

   Indien u zichzelf aan ons heeft bekendgemaakt, bijvoorbeeld door het doen van een aankoop, een account aan te maken of door ons uw naam, e-mailadres of telefoonnummer te verschaffen, dan kunnen wij de persoonsgegevens die wij over u verzameld hebben conform de bovenstaande bepalingen koppelen, waaronder gegevens die worden verzameld via het gebruik van onze websites, Newsletter-Tracking Data, namen, e-mail, telefoonnummer, adres, Facebookprofielgegevens, Google accountinformatie, informatie van u over demografie, interesses en voorkeuren (bijvoorbeeld geslacht, geboortedatum, schoenmaat, gezinssituatie, productvoorkeuren enz.), Online en Offline Transactiegegevens incl. verlaten winkelmandjes, retouren en Customer Care interacties. Het doel hiervan is om algemene marketingresearch uit te voeren incl. klantanalyses, klantsegmentatie en statistieken. Bovendien kunnen wij de informatie gebruiken voor het evalueren en beoordelen van uw individuele interesses en voorkeuren ter personalisering van uw winkel- en website-ervaring en het optimaliseren van de service die u ontvangt van ons en onze partners. De rechtsgrondslag hiervoor is AVG art. 6(1) f), waarbij onze legitieme belangen liggen in inzicht in klantgedrag en -belangen en het verzorgen van effectieve marketing en reclame van Ecco-producten en -diensten.

    

   Als u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven, dan zullen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de inhoud van nieuwsbrieven aan te passen aan uw interesses en om u te voorzien van gepersonaliseerde aanbiedingen. De rechtsgrondslag hiervoor is AVG art. 6(1) a), namelijk de toestemming die u hebt gegeven door u aan te melden voor nieuwsbrieven.

    

   Als u het hier niet eens bent en hiertegen bezwaar wenst te maken, dan kunt u contact met ons opnemen conform afdeling 1 "Onze contactgegevens", waarna wij uw persoonsgegevens niet langer zullen gebruiken voor profilering voor marketingdoeleinden.

 • 3. Hoe delen we uw persoonsgegevens met anderen

  Om onze diensten beschikbaar te maken voor u, de door u gevraagde services en support aan u te verschaffen en in het algemeen om ons bedrijf uit te oefenen, moeten wij uw persoonsgegevens openbaar maken en verzenden aan andere Ecco- en ECCO Europe-partners en derden zoals IT-leveranciers, marketingbureaus, logistieke dienstverleners, payment service providers enz.

   

  Wij garanderen u dat we uw persoonsgegevens niet zullen verkopen of verhuren aan derden ter gebruikmaking voor hun eigen direct marketingdoeleinden, tenzij wij daarvoor uw toestemming hebben verkregen.

   

  Bij het gebruik van gegevensverwerkers voor het verwerken van uw persoonsgegevens namens ons, vereisen wij dat ze uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies. Wij vereisen ook dat de gegevensverwerkers relevante contracten ondertekenen die voldoende waarborgen bieden om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen op zodanige wijze dat de gegevensverwerking zal voldoen aan de vereisten van de toepasselijke gegevensbeschermingsverordening en een adequate bescherming van uw rechten verzekert.

   

  Indien wij uw persoonsgegevens aan derden openbaar maken die niet op onze instructie als gegevensverwerker werken, maar als onafhankelijke data controllers, dan doen we ons best om te garanderen dat ze betrouwbaar zijn en passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om uw gegevens te beschermen, en ons duidelijke toezeggingen doen dat zij voldoen aan de van toepassing zijnde databeschermingsverordening en geen gebruik maken van de persoonsgegevens die zij van ons ontvangen voor andere doeleinden dan het verstrekken van de overeengekomen diensten en het maken van statistische analyses op een geanonimiseerde wijze.

   

  Klap onderstaande onderwerpen uit om meer te lezen over hoe wij uw persoonsgegevens delen.

  • 3.1 Categorieën ontvangers

   De belangrijkste categorieën van potentiële ontvangers van uw persoonsgegevens zijn:

    

   A. Serviceproviders

   Wij delen uw persoonsgegevens met onze vertrouwde derden-dienstverleners, die namens ons onze IT-systemen en IT-infrastructuur en onze websites bedienen, onderhouden en/of ondersteunen, onze betaaloplossingen beheren, statistische analyses uitvoeren, nieuwsbrieven versturen, goederen leveren die u bij ons hebt gekocht en klantenondersteuning en andere belangrijke diensten aan ons verlenen.

   B. Andere ECCO Europe-partners

   Als u een account bij ons heeft, dan kunnen we uw persoonsgegevens openbaar maken aan andere ondernemingen die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van ons ("ECCO Europe-partners") voor het beheer van de mijn ECCO account conform  afdeling 2.3 (WANNEER U EEN MIJN ECCO ACCOUNT hEEFT).

    

   Als u een aankoop heeft gedaan bij één van onze ECCO Europe-partners via onze online shop, dan zullen transactiegegevens worden verstrekt zodat de ECCO Europe-partner kan voldoen aan de toepasselijke boekhoudkundige en fiscale verordening, enz.

    

   Ook kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere ECCO Europe-partners ter beschikking stellen in andere situaties zodat zij ons relevante diensten kunnen verschaffen.

    

   C. Andere Ecco-partners

   We kunnen uw persoonsgegevens versturen naar ECCO SKO A/S, gevestigd aan de Industrivej 5, 6261 Bredebro, Denemarken en andere bedrijven die eigendom zijn van of bestuurd worden door ECCO SKO A/S of die ECCO SKO A/S bezitten of controleren ("ECCO-partners") zodat zij ons relevante diensten kunnen verschaffen.

    

   D. Rechtsopvolgers

   De overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere rechtspersoon kan plaatsvinden als onderdeel van een overdracht van onze onderneming of delen daarvan in de vorm van een reorganisatie, verkoop van activa, consolidatie, fusie en dergelijke.

    

   E. Overige informatie

   In aanvulling op datgene waar u mee heef ingestemd inzake openbaring van persoonsgegevens of wanneer verstrekking noodzakelijk is ter verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, kunnen persoonsgegevens ook openbaar worden gemaakt in speciale situaties waar we reden hebben om aan te nemen dat dit nodig is voor het identificeren, contacteren of het nemen van juridische stappen versus elke persoon die zich bezighoudt met het beschadigen, benadelen of verstoren (opzettelijk of onopzettelijk) van onze rechten of eigendommen, gebruikers of anderen die schade kunnen oplopen door dergelijke activiteiten, of anderszins noodzakelijk voor de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van rechtsvorderingen. 

  • 3.2 Doorgifte van gegevens naar andere landen

   Het gebruik van dienstverleners en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan andere Ecco en ECCO Europe-partners en andere ontvangers kan een overdracht van uw persoonsgegevens inhouden naar landen die mogelijkerwijs geen gegevensbeschermingsregelgeving hebben die dezelfde bescherming biedt als in uw eigen rechtsgebied en naar de mening van de Europese Commissie of een nationale gegevensbeschermingsautoriteit geen adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens kan bieden (zogenaamde "onveilige derde landen"). Deze landen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de Verenigde Staten, Canada, China, Vietnam, Singapore, Thailand, Maleisië, Japan, Zuid-Korea, Indonesië, Australië en Nieuw-Zeeland.

    

   Wij vereisen van alle ontvangers van uw persoonsgegevens dat zij voor passende waarborgen zorgen ter bescherming van uw persoonsgegevens indien deze worden doorgegeven aan "onveilige landen", conform de naleving van standaardgegevensbeschermingsclausules zoals aangenomen door de Europese Commissie, zie AVG artikel 46(2). Raadpleeg de volgende koppeling voor meer informatie over de standaard gegevensbeschermingsclausules: klik hier. Als de ontvanger is gecertificeerd volgens het Amerikaanse Privacy Shield, wordt dit ook beschouwd als passende waarborg voor de bescherming van uw persoonsgegevens cf. de EU Algemene Gegevensbeschermingsverordening artikel 46, lid 2). Klik hier om meer informatie te verkrijgen over het Amerikaanse Privacy Shield.

    

   Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met ons Customer Care vertegenwoordigers overeenkomstig hoofdstuk 1 (Onze contactgegevens).

 • 4. Hoe wij uw gegevens bewaren en verwijderen

  Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor het doel van hun verzameling en rechtmatige verwerking door ons in bezit gehouden en bewaard in een vorm die uw identificatie mogelijk maakt. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens in bezit houden en verwerken zolang wij diensten aan u leveren en ook daarna zolang nodig is voor de beslechting van eventuele achteraf ontstane geschillen of zolang als bepaald door de wet. Daarna zullen we uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, zodat deze niet langer kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

   

  Wij verwijderen alle informatie die volgens onze redelijke beoordeling onnauwkeurig of verouderd is als gevolg van de tijd die is verstreken sinds deze is verzameld of op grond van andere gegevens die wij in ons bezit hebben.

   

  Op schriftelijk verzoek van u zullen wij uw persoonsgegevens ook onverwijld verwijderen of anonimiseren, tenzij wij een geldige rechtsgrond hebben om uw persoonsgegevens te blijven behouden. Wij verwijzen u verder naar hoofdstuk 5 (uw rechten, HET INTREKKEN VAN TOESTEMMING EN AFMELDEN).

 • 5. Uw rechten, het intrekken van toestemming en afmelden

  U hebt bepaalde rechten volgens de toepasselijke gegevensbeschermingsverordening. Sommige rechten zijn nogal complex en omvatten uitzonderingen: daarom raden wij u aan de betreffende wetgeving en adviezen van regelgevende instanties door te nemen voor een volledige uitleg van deze rechten. U kunt ook een overzicht van uw rechten aantreffen indien u de onderstaande secties uitklapt.

  • 5.1 Het recht tot toegang

   U hebt het recht om bevestiging te verkrijgen of uw persoonsgegevens al dan niet door ons worden verwerkt. Daarnaast hebt u recht op het ontvangen van meer gedetailleerde informatie over de persoonsgegevens die door ons worden gehouden en verwerkt; onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om een afschrift van de persoonsgegevens te ontvangen.

  • 5.2 Het recht op rectificatie

   U hebt recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u en, rekening houdend met het doel van de verwerking, op aanvulling van onvolledige persoonlijke gegevens.

  • 5.3 Het recht op verwijdering

   Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Deze omstandigheden zijn: i) de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor het doel waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt; ii) u trekt uw toestemming in voor verwerking op basis van toestemming; iii) de verwerking is bestemd voor direct marketingdoeleinden; iv) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter bepaalde algemene uitzonderingen op het recht tot verwijdering. Deze algemene uitzonderingen betreffen gevallen waarin verwerking noodzakelijk is: i) ter uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, ii) ter naleving van wettelijke verplichtingen of iii) ter vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen

  • 5.4 Het recht op beperking van verwerking

   In sommige gevallen heeft u het recht tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien de verwerking wordt beperkt, kunnen we de opslag van uw persoonsgegevens voortzetten, maar wij zullen deze verder alleen verwerken i) met uw toestemming; ii) voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van rechtsvorderingen; iii) voor de bescherming van de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen; of iv) om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

  • 5.5 Het recht op gegevensportabiliteit

   Voor zover de rechtsgrond voor de verwerking berust op uw instemming, en de verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machine-leesbaar formaat. Dit recht is niet van toepassing wanneer dit een negatief effect zou hebben op de rechten en vrijheden van anderen.

  • 5.6 Het recht op bezwaar

   U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar slechts voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor i) de vervulling van een taak van openbaar belang of de uitoefening van enig openbaar gezag dat berust bij Ecco; of ii) het doel van door ons of een derde nagestreefde gerechtvaardigde belangen. In dat geval zullen wij het verwerken van de persoonsgegevens staken, tenzij wij zwaarwegende legitieme gronden kunnen aantonen voor de verwerking die voorrang hebben boven uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking is bedoeld ter instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

    

   U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door ons van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (inclusief profilering voor direct marketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen we de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken.

  • 5.7 Het recht om toestemming in te trekken

   Indien de rechtsgrond voor de verwerking berust op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

    

   Indien u een verleende toestemming intrekt, dan zullen we de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij en voor zover de voortgezette verwerking is toegestaan of is vereist op grond van de toepasselijke persoonsgegevensbeschermingsverordening of andere toepasselijke wet- en regelgeving. De intrekking van uw toestemming tast in geen geval de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerking aan voor de periode voorafgaand aan de intrekking.

    

   Als u geen vereiste toestemming geeft of later uw toestemming intrekt, kan dit ertoe leiden dat u niet kan profiteren van een aantal van de door ons geleverde diensten.

  • 5.8 Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

   U kunt te allen tijde een klacht indienen bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende instantie in België is:

    

   Commission de la protection de la vie privée

   Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

   Rue de la Presse 35 / Drukpersstraat 35

   1000 Bruxelles / 1000 Brussel

   Belgium

   www.privacycommission.be   

    

   Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, u op de hoogte te houden over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken en de toepasselijke gegevensbeschermingsverordening na te leven. Indien u niet tevreden bent met de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens of de gegevens die u van ons heeft ontvangen, dan verzoeken wij u om dit aan ons mee te delen zodat wij dit kunnen verbeteren. Aarzel ook niet om contact met ons op te nemen indien u uw rechten wil uitoefenen.

    

   U kunt contact met ons opnemen via de contactpersonen zoals opgesomd in afdeling 1 (Onze contactgegevens). Wij verzoeken u om ons de relevante informatie te geven om uw aanvraag te behandelen, zoals uw volledige naam en e-mailadres, zodat we u kunnen herkennen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek.

    

   U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken voor het ontvangen van nieuwsbrieven etc. en zich uitschrijven via een e-maillijst volgens de instructies in de e-mail of andere mededelingen die u van ons ontvangt.

    

   Als u een account bij ons heeft aangemaakt, kunt u uw account verwijderen door in te loggen op uw account en dit vervolgens zelf aan te geven.

 • 6. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

  Wij kunnen links verschaffen naar websites van derden. Deze websites vallen niet onder ons beheer en wij zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gedrag van derden die zijn gelinkt aan onze websites. Voordat u uw persoonsgegevens bekendmaakt op enige andere website, raden we u aan de bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van die website en het bijbehorende privacybeleid door te nemen.

 • 7. Wijzigingen in dit Privacybeleid

  Wij behouden ons het recht voor om, naar ons goeddunken, in de toekomst onderdelen van dit Privacybeleid te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen teneinde te verzekeren dat de inhoud daarvan relevante en voldoende informatie geeft over de verzameling en verwerking door ons van uw persoonsgegevens.

   

  Dit Privacybeleid kan worden aangevuld met andere informatie die van ons is ontvangen of van een andere ECCO- of ECCO Europe-partner en andere algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze website of waar u mee heeft ingestemd in het kader van interactie met ons of een andere ECCO of ECCO Europe-partner.

  U kunt de bijgewerkte versie van ons Privacybeleid altijd raadplegen op be.ecco.com  

   

  Als u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en andere informatie van ons, zullen wij u ook rechtstreeks via email informeren over eventuele wijzigingen van dit Privacybeleid.

   

  Versie 05/2018

   

  ECCO & ECCO Europe Affiliates

  Land

  ECCO Distributors DAC

  Ireland

  ECCO France S.A.S.

  France

  ECCO Holding A/S

  Denmark

  ECCO Holst A/S

  Denmark

  ECCO Leather B.V.

  The Netherlands

  ECCO Shoes Trade Ltd.

  Turkey

  ECCO Shops Vestdanmark A/S

  Denmark

  ECCO Sko A/S

  Denmark

  ECCO Europe (Austria) GmbH

  Austria

  ECCO Europe (Cyprus) Ltd.

  Cyprus

  ECCO Europe (Czech Republic) s.r.o.

  Czech Republic

  ECCO Europe (Danmark) A/S

  Denmark

  ECCO Europe (Deutschland) GmbH

  Germany

  ECCO Europe (Great Britain) Ltd.

  UK

  ECCO Europe (Hungary) Kft.

  Hungary

  ECCO Europe (Norway) AS

  Norway

  ECCO Europe (Poland) Sp.z.o.o.

  Poland

  ECCO Europe (PORTUGAL), LDA

  Portugal

  ECCO Europe (Sweden) AB

  Sweden

  ECCO Europe Adriatic d.o.o.

  Croatia

  ECCO Europe AG

  Switzerland

  ECCO Footwear Romania SRL

  Romania

  ECCO Europe Footwear d.o.o. Beograd-Novi Beograd

  Republic of Serbia

  ECCO Europe Kenkä Oy

  Finland

  ECCO Europe OBUTEV SL, trgovsko podjetje, d.o.o.

  Slovenia

  ECCO Europe Retail (Slovakia) s.r.o.

  Slovakia

  ECCO Europe Switzerland AG

  Switzerland

  SIA ECCO Europe Baltic

  Latvia

   

   

VIND JOUW MAAT

Jouw voet heeft zachte rondingen en wij vinden dat je schoenen dat ook moet hebben. Dat is waarom ECCO streeft naar een natuurlijke pasvorm, met schoenen die de contouren van je voet volgen.

Volg deze drie eenvoudige stappen:

 1. Om uw voeten van hiel tot teen te meten, hebt u alleen een stuk papier, een pen en een liniaal nodig.
 2. Teken een lijn voor je langste teen en meet de afstand tussen de rand van het papier en de lijn.
 3. Gebruik deze meting om in de slider hieronder om je ECCO-schoenmaat te vinden.

Vergeet niet beide voeten te meten omdat ze iets kunnen verschillen. Laat de langste voet jouw schoenmaat bepalen.

Pasvormtip: Veel modellen hebben een verwijderbare inlegzool zodat je ze kunt aanpassen. Probeer een van onze andere inlegzolen, die in dikte variëren, om jouw gewenste pasvorm te krijgen.


VIND JOUW MAAT

Jouw voet heeft zachte rondingen en wij vinden dat je schoenen dat ook moet hebben. Dat is waarom ECCO streeft naar een natuurlijke pasvorm, met schoenen die de contouren van je voet volgen.

Volg deze drie eenvoudige stappen:

 1. Om uw voeten van hiel tot teen te meten, hebt u alleen een stuk papier, een pen en een liniaal nodig.
 2. Teken een lijn voor je langste teen en meet de afstand tussen de rand van het papier en de lijn.
 3. Gebruik deze meting om in de slider hieronder om je ECCO-schoenmaat te vinden.

Vergeet niet beide voeten te meten omdat ze iets kunnen verschillen. Laat de langste voet jouw schoenmaat bepalen.

Pasvormtip: Veel modellen hebben een verwijderbare inlegzool zodat je ze kunt aanpassen. Probeer een van onze andere inlegzolen, die in dikte variëren, om jouw gewenste pasvorm te krijgen.


VIND DE MAAT VAN JOUW KIND

Met de snelheid waarop kindervoeten groeien raden we aan de voeten elke 2-3 maanden te meten. ECCO-schoenen volgen de natuurlijke vorm van de voet van je kind, waardoor groeiende tenen voldoende bewegingsruimte hebben.

Volg deze drie eenvoudige stappen:

 1. Laat je kinderen met hun blote voeten op een vel papier staan. De rand van het papier en de achterkant van de hiel moeten de muur aanraken.
 2. Teken een lijn voor de langste teen van je kind en meet de afstand tussen de rand van het papier en de lijn.
 3. Gebruik deze meting om in de slider hieronder de ECCO-schoenmaat van jouw kind te vinden.

We raden aan om beide voeten te meten omdat ze iets kunnen verschillen. Laat de langste voet de schoenmaat van jouw kind bepalen.


/ /

Uw schoenmaat

0
MAAT /

GRATIS RETOURNEREN

Twijfel je nog steeds over je maat? Geen zorgen! Als de schoenen niet passen kun je ze binnen 30 dagen gratis retourneren voor een volledige terugbetaling. Zie voor meer informatie ons retourbeleid.

 

Je kunt ook een van onze winkels bezoeken waar onze medewerkers je graag helpen de juiste maat te vinden. Vind hier jouw dichtstbijzijnde winkel

 

Neem contact op met onze klantenservice als je nog vragen hebt.

GRATIS RETOURNEREN

Twijfel je nog steeds over je maat? Geen zorgen! Als de schoenen niet passen kun je ze binnen 30 dagen gratis retourneren voor een volledige terugbetaling. Zie voor meer informatie ons retourbeleid.

 

Je kunt ook een van onze winkels bezoeken waar onze medewerkers je graag helpen de juiste maat te vinden. Vind hier jouw dichtstbijzijnde winkel

 

Neem contact op met onze klantenservice als je nog vragen hebt.

GRATIS RETOURNEREN

Twijfel je nog steeds over je maat? Geen zorgen! Als de schoenen niet passen kun je ze binnen 30 dagen gratis retourneren voor een volledige terugbetaling. Zie voor meer informatie ons retourbeleid.

 

Je kunt ook een van onze winkels bezoeken waar onze medewerkers je graag helpen de juiste maat te vinden. Vind hier jouw dichtstbijzijnde winkel

 

Neem contact op met onze klantenservice als je nog vragen hebt.