Privacybeleid

Privacybeleid

De ECCO-groep respecteert uw privacy en is toegewijd aan het beschermen van de privacy en vertrouwelijke informatie van degenen die zich registreren of anderszins aan de ECCO-groep verbinden.
Dit privacybeleid legt uit hoe we uw persoonlijke en andere informatie van u verzamelen en op welke manier we deze informatie gebruiken. Neem even de tijd om dit privacybeleid door te nemen.

Privacy van kinderen

Iedereen die persoonlijke identificeerbare informatie via de website van ECCO geeft, garandeert en belooft dat hij of zij 15 jaar of ouder is. ECCO heeft niet de intentie om persoonlijke identificeerbare informatie te verzamelen van personen die jonger zijn dan 15 jaar. Als u jonger bent dan 15 jaar, dan vragen wij u om geen gebruik te maken van de registratie voor de website services van ECCO.

ECCO verzamelt niet bewust informatie van personen jonger dan 15 zonder toestemming van zijn/haar ouders of wettelijke voogden.

Het beschermen van de privacy van jonge mensen, is zeer belangrijk. Daarom verzamelen of onderhouden we nooit informatie op onze website van personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 15 en geen onderdeel van onze website is gestructureerd voor het aantrekken van personen jonger dan 15.

Type en gebruik van persoonlijke informatie

Als u gebruik wilt maken van de diensten van ECCO op de website, moet u informatie als uw voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer opgeven. We verzamelen alleen de informatie die u vrijwillig aan ons doorgeeft wanneer u zich op onze website registreert.

We ontvangen en bewaren de informatie die u op een registratiepagina invoert. Uw deelname is volledig vrijwillig en u hebt daarom de keuze om deze informatie al dan niet openbaar te maken. Als bepaalde informatie verplicht is, en andere informatie optioneel, zullen we de verplichte informatie aanduiden.

Uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt niet gebruikt om enige andere reden dan de reden die wordt vermeld op de pagina die u hebt gebruikt om u te registreren.

Derden

ECCO zal uw persoonlijk identificerende informatie niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan personen buiten de ECCO-groep verkopen, distribueren, uitgeven of anderszins openbaar maken.

Uw informatie wordt niet gedeeld met enige derde partij, met uitzondering van (i) zoals door u geautoriseerd in overeenstemming met dit privacybeleid voor het leveren van de diensten die u aanvraagt, en (ii) als wij hiertoe worden verplicht door de passende juridische of overheidsinstanties.

Van tijd tot tijd kunnen we andere bedrijven en personen in dienst nemen voor het uitvoeren van opdrachten namens ons (bijv. uitbestede e-mailbezorgingsbedrijven). Zij hebben toegang tot uw persoonlijk identificeerbare informatie om hun opdrachten te kunnen uitvoeren, maar mogen deze informatie voor geen andere doeleinden gebruiken. In dergelijke gevallen hebben we een niet-openbaarmakingsovereenkomst met de dienstverleners om te garanderen dat uw contactgegevens worden beschermd en niet worden misbruikt.

Persoonlijke gegevens worden niet overgedragen aan een derde entiteit, land of territorium, tenzij redelijke en geschikte stappen zijn ondernomen om hetzelfde niveau gegevensbescherming te houden.

Gebruik van cookies

ECCO plaatst mogelijk kleine gegevensbestanden ("Cookies") op uw computer, waarmee we u telkens als u onze website bezoekt, kunnen herkennen. Hierdoor kunnen we verkeer via de website bijhouden en de website gebruiksvriendelijker maken. We verzamelen tevens, met cookies of weblogs, de IP-adressen van gebruikers en de inlogtijden, die door individuele gebruikers worden geïdentificeerd. Er wordt met behulp van cookies nooit persoonlijk identificeerbare informatie opgeslagen.

Een IP-adres (Internet Protocol) is een getal dat is toegewezen aan uw computer wanneer u het internet gebruikt. Uw IP-adres bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie over u. ECCO verzamelt IP-adressen voor het doeleinde van systeembeheer, om geaggregeerde informatie aan ons management door te geven en om de validiteit van een "opt-in"-verzoek (d.w.z. de toestemming van de consument om de verzochte informatie te ontvangen) te garanderen.

U hebt altijd de mogelijkheid om cookies tijdens de registratie uit te schakelen of op een andere manier met de ECCO-website te communiceren. De enige informatie die we in onze database bijhouden, is de informatie die u hebt verstrekt tijdens het invullen van het registratieformulier.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen bij het analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Uw persoonlijke informatie bijwerken

ECCO heeft uw hulp nodig om te zorgen dat de persoonlijke informatie die u aan ECCO hebt doorgegeven, correct en bijgewerkt is.

Als u enige van uw persoonlijke informatie wilt corrigeren en bijwerken, kunt u dit doen door direct contact met ons op te nemen via ons contactformulier of via het e-mailadres vermeld in het gedeelte met contactgegevens.

Als u uw registratie wilt verwijderen, kunt u dit doen door direct contact met ons op te nemen via ons contactformulier of via het e-mailadres vermeld in het gedeelte met contactgegevens. Na het verwijderen van uw registratie houden we geen persoonlijke informatie over u bij, behalve zoals door de wet wordt vereist.

Beveiliging

Uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt beschermd in een beveiligde database en door wachtwoorden. Hoewel geen enkel beveiligingssysteem faalveilig is, neemt ECCO redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat ons netwerk en de database beveiligd zijn.

ECCO onderhoudt haar database in-situ, met een hoog niveau van internetbeveiliging om eventuele ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

ECCO moedigt u aan ons privacybeleid opnieuw te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

Hoewel we ernaar streven uw persoonlijke informatie te beschermen, garandeert ECCO de beveiliging van enige informatie die u naar ons stuurt niet. U doet dit dan ook op eigen risico.

Kennisgeving van wijzigingen in het privacybeleid

ECCO publiceert eventuele wijzigingen aan dit beleid op de website voordat de wijzigingen van kracht worden. Zoals altijd, als u niet instemt met de wijzigingen die aan het privacybeleid van ECCO zijn gemaakt, hebt u de mogelijkheid te verzoeken dat we uw persoonlijk identificeerbare informatie uit onze bestanden verwijderen.